1. CHÍNH SÁCH GIÁ

Khi khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ in ấn của Tuệ Lâm sẽ được ưu đãi về giá. Đặc biệt là các khách hàng lâu dài và thường xuyên của Tuệ Lâm

2. HẠN CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không bán, tiết lộ hoặc cho thuê cho bên thứ ba nhận dạng cá nhân người sử dụng có thông tin thu thập tại trang web của chúng tôi, thông qua các máy chủ của chúng tôi, ngoài việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi.